Welkom

milieu-impact  energie-efficiëntie  duurzaam ondernemen

Welkom bij Positieve-impact door duurzame acties

Positieve impact maak je door duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid, bestuur, leiderschap en management, door naast degelijk economisch beleid ook rekening te houden met mens en milieu. Dit kan onder andere door je milieu-impact te verlagen en je bedrijf of organisatie zo energie-efficiënt mogelijk te maken. Het bespaart kosten, verbetert het imago en de concurrentiepositie, bereidt je voor op veranderende wet- en regelgeving en maakt je toekomstflexibel en -bestendig.


Wil je hieraan werken, maar ontbreekt het aan tijd, mensen, kennis of inzicht om dit te organiseren, coördineren en uit te voeren, of ben je betrokken bij een traject dat een frisse blik op de situatie nodig heeft, dan kan Positieve-impact je helpen.

 

Lees meer op deze website, maak alvast een afspraak om kennis te maken of stuur een bericht.