Milieubarometer

Wat is de Milieubarometer?

De Milieubarometer van Stimular is een praktisch hulpmiddel voor bedrijven en organisaties om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan.


Met de Milieubarometer kun je:

Nulmetingen maken


Je kunt je huidige milieuprestaties meten en analyseren om een startpunt vast te stellen voor verdere verbetering.


Doelen stellen en monitoren


Je kunt er specifieke milieudoelen mee stellen en voortgang in de richting van deze doelen bij te houden.


Actielijst opstellen


Op basis van de verzamelde gegevens en inzichten kun je een actielijst opstellen met concrete stappen om hun milieuprestaties te verbeteren.


Communiceren & rapporteren


De Milieubarometer ondersteunt bedrijven bij het communiceren van hun inspanningen en resultaten op het gebied van milieuprestaties aan belanghebbenden, zoals klanten en partners.


CO2-voetafdruk berekenen


Het instrument maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot van je bedrijf te berekenen en te beoordelen, waardoor gerichte maatregelen genomen kunnen worden om de voetafdruk te verminderen.


MVO


De Milieubarometer kan je helpen bij het behalen van bepaalde milieucertificeringen of -labels, die de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf erkennen. 


Certificeren


De Milieubarometer kan je helpen bij het behalen van bepaalde milieucertificeringen of -labels, die de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf erkennen. Zie: Certificeren

Rapport voorbeeld

Doelenoverzicht voorbeeld

Milieugrafiek voorbeeld

CO2 Grafiek voorbeeld